tisdag 7 februari 2012

Hur man skriver intriger | Prolog

Mina anteckningar från "Hur man skriver intriger" från Prolog 2012.

Hur skriver man intriger

Genom att ha större deltagerarrangemang så kan man få mer spel. Man måste engagera spelarna att ta ansvar och spela ut intrigerna.
Ett lajv ska ju vara som en actionfilm, det häftiga som ska hända ska göra det under en bestämd tid.
Inre hot splittrar upp, yttre hot gaddar samman.
Lägg ut idéer och verktyg till deltagarna. Tex att man snor något, ger till en person och skyller på en tredje.
Dolda konflikter, man skapar personliga mål och motiverar, samtidigt som man bygger hinder för att allt inte ska gå rakt på.

Lajvsinne: Förstör inga bevis, detta är något som kan ge spel. Göm grejer synligt. Det handar inte om att vinna lajvet, det handlar om att främja spelet.
Fasta intrigföremålen är de svåra att spela på. Lägg hemligheterna i någons huvud, inte i någons händer så de kan gömma/förstöra det.

Vilka sorters intriger vill du ha? Diplomatiska intriger, äventer? Gör en lista som deltagarna får gradera upp till 5 för att få fram deras förväntningar.

Vad är en intrig?

Ett verktyg som man bygger beröringspunkter med.
Lajv är något konstgjort, världen är inte komplett. Vi måste inte göra någt där för att överleva, men intrigen är som en konstgjord andning. När drivmedlet saknas för överlevnad, så är det intrigen som tillför det.
En intrig är en trygghet för nybörjare, riktlinjer som är enkla att följa och berättar för spelaren om motivationen för rollen.

Genom att lova personliga intriger så minskar man deltagarens jobb med rollen och intrigen. Man konsumerar bara, skapar inget själv.
Behöver man en personlig intrig? Vissa kanske inte behöver något mer att spela på än sin egen roll.
En intrig behöver inte komma från arr, utan kan komma från spelarna. Genom att ta kontakt med spelaren så kan arr arbeta fram bra spelöppningar tillsammans.


Vad förväntar du dig av en intrig?

Den ska vara synkad med karaktären. Intriger som binder samman och bygger upp andras intriger ska ge något till alla spelarna, det ska finnas en mening med det man gör.
Hellre ingen intrig alls, än en intrig som ger en stopp i spelet. Båda parterna måste vara medvetna om varför rollerna ska träffas och vad det ska ge för slags utbyte.
Intrigen ska inte kretsa kring en enda person, för denna person kan försvinna.
Inga omöjliga uppdrag ska finnas, om uppdraget misslyckas ska detta ändå ge mer spel.
Måste man lyckas med intrigen? Måste man hitta skatten för att det ska vara bra? Målet är inget, vägen är allt? Det här kommer man bort från om man kallar det för spelöppning istället för intrig. Intrig är laddat med en målinriktning, spelöppning lämnar större tolkning till spelaren. Genom att byta ut ordet intrig mot Spelöppning kan man motivera spelarna att ta initiativ på ett annat sätt.

Man ska alltid se till att det finns en chans för överlevnad. Det ska alltid finnas en möjlighet till en annan väg, eller att spelaren vet från början precis vad som ska hända. Om beslutet är förbestämt, så måste spelaren off få veta det.
Intrigen kanske passar rollen innan spelet, men rollkaraktären kan ändras när man spelat några timmar, och då förändras hela intrigmallen och kanske inte längre passar rollen. Man kan inte motivera rollen längre.

Ge ut all information för att spelarna ska kunna påverka så mkt som möjligt av spelet.


Vilka delar består en intrig av?

1. Uppdrag för rollen
2. Spelöppningarna
3. Motivation till spelöppningar eller uppdrag.
4. Det måste vara ok att “misslyckas” med intrigen/uppdraget. Det viktiga är att det ger mer att spela på.
5. Det ska öppna till spel för andra.
6. Rykten
7. Varför är jag här? Ska spelaren svara på denna frågan I bakgrundshistorian eller ska arrangören bestämma det?

Skattjakt, metatekniker för att få fram mer intriger under hela lajvet. Låt folk vänta och lida lite innan lösningen kommer.
Kortsiktiga mål och långsiktiga mål är bra om rollerna har, precis som i riktiga livet ger det en riktning åt rollen. Det långsiktiga målet är motivationen som ligger bakom rollens drivkraft, kortsiktiga mål är delmål som tar rollen närmare det långsiktiga målet.

Ge rollen den riktiga intrigen ett dygn in i spelet för att öka på spelupplevelsen.

Tänk på det dramaturgiska uppbyggnaden.
När en ny grupp bildas går den igenom olika stadier, först kommer smekmånaden, sen konflikt och sedan skapas rollfördelningen inom gruppen,(vem tar ledningen, vem lagar maten osv?) efter det kan det komma en ny konflikt och där kan man komma in med fler spelöppningar.

Stämningstexter är fina, men folk förstår inte spelöppningar de ska genomföra.

Att ha kontrollintriger kopplade till en annan roll. Man har fått en intrig på att se till att en annan karaktär genomför sitt uppdrag.
Om man ska köpa något så skapa en förhandling och hämta varorna sen, detta gäller i fall där köpet handlar om flera säckar salt som tex ska räcka hela vintern. Se till att alla är medvetna om hur det hår till att genomföra ett avtal.


Personliga intriger, gruppintriger, alternativ

Putta in intriger via metatekniker. Quest-intriger via spelledaren, eller hitta ett brev med roliga saker på.

Låt det finnas några stora gemensamma hållpunkter som alla vet om, håll sedan alla rollerna till det som personerna själva har skrivit om dom. Låt dom få spela sina roller utifrån vad de har skrivit.
Dela ut spelöppningar till olika roller, men blanda spelöppningarna så att inte alla har samma kort på handen.
Gå igenom innan vilka förhållanden folk har inom grupen. Vem har högre status, vem vill höja sin status och över vem? Använd pilar för att beskriva vem som är högre än den andra.
Hierarkier som folk kan kämpa om.

Personliga intriger glöms lätt bort, medan gruppintriger har flera som kan komma ihåg intrigen. Om en grupp åker tillsammans så kan det vara bra med gruppintrig, för de vill spela tillsammans.

Bönebox till gudarna → lappar till arrangörerna som kan leda till mer spel under lajvet.
Intrighus → man går in och skriver öppningar någonstans där andra kan ta del av det.
Skvallerkorg på dass, man skriver ett rykte och lägger ner i en korg, någon annan drar lappen och spelar(/sprider) ut det.

Inga kommentarer: